header_top

Arkiv 2014 - Årsmøde 2014 - Vest ABCD

Udskriv


ÅRSMØDERNE I VEST 2014
SØNDAG DEN 12. OKTOBER 2014, I TANGE SØ GOLFKLUB

Deltagere: Formænd og klubkoordinatorer fra vest
 
Dagens program
 
 
Kl. 08.00 – 09.00
Kl. 09.00 – 10.30
Kl. 10.30 – 12.00
Kl. 12.00           
Kl. 13.00 
Indskrivning og morgenkaffe
Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
Frokost inkl. 1 øl/vand
18 hullers Stableford og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor der serveres sandwich – 1 øl/vand
 
 
Kl.09.00 – 10.30
 
Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Se Regionsgolf Vest Senior/Veteran hjemmeside.
 
 
ÅRSMØDE 2014 - REGIONSGOLF VEST ABCD
 
Kl.10.30 – 12.00
 
Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD.
Bestyrelsen: Jill Hanghøj, Steen Ogstrup, Birte Hvid, Bent Kyndesgaard
 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmødet 2 år frem (2016) og fastlæggelse af bane til regionsfinalen 2 år frem (2016)
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af
  • Bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af max. 5 medlemmer – på valg er Jill Hanghøj og Steen Ogstrup (begge modtager genvalg)
  • Suppleant
  • Revisor
  • Revisorsuppleant
 9. Forslag til vedtægter
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt
  
Forslag til behandling på Regionsgolf Vest ABCD årsmødet sendes senest den 1. september 2014 til bestyrelsesformand Jill Hanghøj på mailadressen jill@hanghoej.net.
 
Med venlig hilsen
Regionsgolf Vest ABCD
Jill Hanghøj – Formand
 
 


Der er fælles tilmelding til årsmøderne i vest, og i 2014 er det Region Vest Senior/Veteran, der administrerer tilmeldingerne.

Tilmelding indsendes via formularen på Regionsgolf Vest Senior/Veteran’s hjemmeside – klik her

Ønsker man at deltage i 18 hullers golf, som Tange Sø GolfKlub velvilligt har stillet banen til rådighed for, bedes DGU nr. noteret på formularen.
 
 
Deltagergebyr for forplejningt og årsmøderne og golf er kr. 300 pr. person. Betaling bedes overført til konto: 7453 1087828 mærket ”Årsmøde samt Klubnavn”. Tilmeldings-/betalingsfrist 25. september 2014.
 

Evt. overnatning dagen før:
Der henvises til Tange Sø Golfklubs hjemmeside www.tangegolf.dk
 
 

Hovedsponsor

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.